keyboard_arrow_right
Deontologie

Opstellen van de aangifte van overlijden – Model III C – en in het bijzonder de rubrieken aangaande de bezwaren tegen crematie.

De nationale raad van de Orde der artsen heeft de vraag onderzocht aangaande de medische geheimhouding van overlijdensattesten (model III C en model III D - strook C).

Advies van de nationale raad :

In zijn vergadering van 20 oktober 2018 heeft de nationale raad van de Orde der artsen uw vraag van 21 september 2018 onderzocht aangaande de medische geheimhouding van overlijdensattesten (model III C en model III D - strook C).

De nationale raad is van oordeel dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming geen afbreuk doet aan de bestaande nationale regelgeving betreffende het medisch geheim van persoonsgegevens van overleden personen.

Ook na het overlijden van een patiënt vallen zijn persoonsgegevens onder het medisch geheim, met uitzondering van de legitieme vrijgave aan bepaalde personen ten dienste van het algemeen belang, bijvoorbeeld de gegevensoverdracht aan het agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaams overheid.

De nationale raad bevestigt de inhoud van het advies van 9 mei 2009 omtrent extra informatie betreffende overlijdensattesten.