keyboard_arrow_right
Deontologie

R.V.A. - Medische onderzoeken - Formulier C35

De Nationale Raad ontvangt een adviesaanvraag met betrekking tot de regelgeving van de medische onderzoeken bij de R.V.A. . Aan de onderzoekende arts zou gevraagd worden medische gegevens in te vullen op een administratief formulier (C35) dat circuleert binnen het Bestuur voor de Arbeidsvoorziening. Op die manier zouden medische gegevens openbaar gemaakt worden binnen het Bestuur en buiten de medische wereld.
Gevraagd wordt wat de Nationale Raad denkt over deze schending van de vertrouwelijkheid van de ziekte en welke procedure hij aanraadt om hier een einde aan te stellen.

Advies van de Nationale Raad:

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 20 maart 1999 uw brief van 3 februari 1999 evenals zijn bijlagen verder besproken.

Wanneer een arts het administratief document (C35) waarop u alludeert moet invullen, drukt hij de ongeschiktheid uit in termen van functie en niet door de ongeschiktheid te motiveren in termen van een welbepaalde ziekte.

Indien u van mening bent dat er door deze werkwijze inbreuk wordt gepleegd op uw privé-leven, dan kan u zich richten tot de instanties die als bevoegdheid hebben te waken over de eerbiediging van de normen van kracht in deze materie.