keyboard_arrow_right
Deontologie

Radiologiezakken - Reclame - Medisch geheim

Een provinciale raad wordt om advies verzocht betreffende de deontologische problemen - reclame, beroepsgeheim - die voortvloeien uit de nieuwe radiologiezakken die stilaan de bruine papieren enveloppen vervangen.

Advies van de Nationale Raad:

De Nationale Raad is met U van mening dat voor toelaatbaar gebruik van de zakken:

  • een op de zakken voorkomend logo bescheiden naar vorm dient te zijn;
  • het voorkomen en het gebruik van de zakken de nodige waarborgen dient te bieden ter bewaring van het medisch geheim van de inhoud van de zakken.
    Daartoe dienen de zakken inderdaad vervaardigd te zijn uit een materie die ondoorzichtig is, en bij aanwending doeltreffend - b.v. door lassing - gesloten te worden.

De adviezen naar welke Prof. X verwijst zijn blijkbaar:

  1. advies inzake quot;vermeldingen op naamborden van geneesheren- specialistenquot;, Offic. Tijdschrift N.R. nr. 32, 1983 84, p. 21 (9 juli 1983);
  2. advies inzake quot;Briefhoofdenquot;. Tijdschrift N.R. nr. 51, maart 1991, p. 21.