keyboard_arrow_right
Deontologie

Sterfgevallenonderzoek

De coördinator van het onderzoeksproject betreffende "houdingen en handelwijzen van artsen rond het levenseinde van patiënten" vraagt het advies van de Nationale Raad over de vrijwaring van het beroepsgeheim en van de anonimiteit van de behandelende artsen en hun patiënten in de voor genoemd sterfgevallenonderzoek uitgewerkte procedure van gegevensverzameling .
De projectcoördinator bevestigt tevens dat met de informatie die via de schriftelijke artsenenquête wordt verstrekt op geen enkele wijze juridische stappen kunnen worden ondernomen tegen de deelnemende artsen.

In antwoord op uw vraag om advies van 18 juli 1997 betreffende het prospectief sterfgevallenonderzoek in Vlaanderen omtrent houdingen en handelwijzen van artsen rond het levenseinde van patiënten, deelt de Nationale Raad u mee, na onderzoek van de door u voorgestelde procedure, dat alle voorwaarden tot vrijwaring van het medisch beroepsgeheim hierin zijn vervuld.

Uiteraard kan noch wenst de Nationale Raad zich uit te spreken zowel over de wetenschappelijke als over de ethische waarde van dit onderzoek.