keyboard_arrow_right
Deontologie

Sterfgevallenonderzoek

Verwijzend naar het positief advies dat de Nationale Raad op 18 oktober 1997 uitbracht betreffende een sterfgevallenonderzoek in Vlaanderen (Tijdschrift Nationale Raad nr. 79, maart 1998, p. 27) vraagt de projectcoördinator van de studie "Medical end-of-life decisions in Europe (EURELD-study) : attitudes and practices in 6 European countries", uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie, het advies van de Nationale Raad over de strikte vrijwaring van het beroepsgeheim en van de anonimiteit van de behandelende artsen en hun patiënten in de procedure van gegevensverzameling die voor dit retrospectief sterfgevallenonderzoek werd uitgewerkt.
Ook voor dit onderzoek bevestigt de projectcoördinator dat met de informatie die via de schriftelijke enquête wordt verstrekt op geen enkele wijze juridische stappen kunnen worden ondernomen tegen de deelnemende artsen.

Advies van de Nationale Raad :

Na onderzoek en bespreking is de Nationale Raad van oordeel dat de voorgestelde procedure voldoende waarborgen biedt voor de bescherming van het beroepsgeheim van alle betrokkenen.

Uiteraard spreekt de Nationale Raad zich niet uit over het wetenschappelijk aspect van het project.