keyboard_arrow_right
Deontologie

Tegemoetkoming in telefoonkosten

Door de provincie Luxemburg wordt een aanvraagformulier ter beschikking gesteld met het oog op een tegemoetkoming in de telefoonkosten voor alleenstaande bejaarden en minder‑validen. Van de geneesheer wordt verwacht dat hij in bedoeld formulier de aard van de invaliditeit invult.

De Provinciale raad van Luxemburg vreest dat deze informatie een schending van het medisch beroepsgeheim inhoudt aangezien het formulier voor de administratieve diensten bestemd is.

Advies van de Nationale Raad:

De Nationale Raad is de mening toegedaan dat de graad van invaliditeit mag worden ingevuld maar het vermelden van de aard van de invaliditeit daarentegen neerkomt op een schending van het medisch beroepsgeheim.

De Nationale Raad heeft de tekst van dit advies eveneens overgemaakt aan de gouverneur van de provincie Luxemburg.