keyboard_arrow_right
Deontologie

Toxicomanie - Provinciale geneeskundige commissie - Beroepsgeheim

Toxicomanie ‑ Provinciale geneeskundige commissie
Beroepsgeheim

Tijdens de vergadering van januari (zie hierboven, p.16), is de Nationale Raad, nadat hij door een Provinciale Raad van de Orde verzocht werd zijn advies uit te brengen over een omzendbrief van de Provinciale geneeskundige commissie, begonnen met de bestudering van deze omzendbrief. Hierin werden de geneesheren die regelmatig verdovende middelen of psychotropische geneesmiddelen voorschrijven aan een patiënt, verzocht diens naam mede te delen aan de Provinciale geneeskundige commissie.

Bovendien wint de Voorzitter van een Provinciale geneeskundige commissie het advies in van de Nationale Raad aangaande het volgende feit: een geneesheer geeft aan zijn Provinciale Raad de verslaving aan die hij vastgesteld heeft bij een confrater ter gelegenheid van een medisch onderzoek. De Raad van de Orde maakt vervolgens de naam van deze confrater bekend aan de Provinciale geneeskundige commissie.

Er ontstaat een lange discussie waarin het beroepsgeheim, het belang van de verslaafde, het algemeen belang, de geschiktheid van een verslaafde geneesheer om de geneeskunst te blijven uitoefenen, de vrijheid om verslaafd te zijn, de behandeling van een verslaafde, de toevallige ontdekking van verslaving bij een patiënt, enz., met elkaar geconfronteerd worden.

De Studiedienst zal een nota voorleggen over dit onderwerp. Verder zullen bij de volgende vergadering ontwerp‑antwoorden op de twee gestelde vragen, ingediend worden.