keyboard_arrow_right
Deontologie

Transseksuele minderjarige - Beroepsgeheim

Transsexuele minderjarige - Beroepsgeheim

Een geneesheer-endocrinoloog wordt geraadpleegd door een 17- jarige transseksuele patiënt die verklaart dat hij een hormonale behandeling en eventueel een chirurgische ingreep wenst te ondergaan, teneinde een vrouwelijke morfologie te verkrijgen.
De geneesheer vraagt aan zijn provinciale raad of de ouders, gezien de leeftijd van de patiënt, geinformeerd moeten worden over de stappen die hun kind onderneemt en hun toestemming moeten geven tot het verrichten van de chirurgische ingreep.

De Raad neemt kennis van een nota van zijn studiedienst en van een artikel met betrekking tot "de arts en de minderjarigen", dat verschenen is in Tijdschrift nr. 26 van de Nationale Raad.

Advies van de Nationale Raad:

De Nationale Raad is de mening toegedaan dat de behandeling in kwestie een zware en onomkeerbare medische ingreep is waaraan een welingelichte toestemming en een lange observatieperiode dienen vooraf te gaan.

Behalve in echt spoedeisende gevallen dient iedere ingreep uitgesteld te worden tot de patiënt meerderjarig is.

In principe dienen de ouders van een minderjarige, behalve bij uiterste spoed, op voorhand op de hoogte gebracht te worden van iedere medische of chirurgische ingreep.