keyboard_arrow_right
Deontologie

Uniforme publieke labeling bij besmettelijke aandoeningen

Een provinciale raad vraagt de Nationale Raad enige verduidelijking bij het advies "uniforme publieke labeling bij besmettelijke aandoeningen" van 8 mei 2010 (TNR nr 130).
Gezien deze provinciale raad van mening is dat het verbieden van labeling in alle omstandigheden moeilijk te verdedigen is.

Advies van de Nationale Raad :

De Nationale Raad onderzocht in zijn vergadering van 17 september 2011 opnieuw zijn advies van 8 mei 2010 (Tijdschrift Nationale Raad nr. 130) betreffende de problematiek van de uniforme publieke labeling bij besmettelijke aandoeningen in de ziekenhuizen.

Hij besloot de tweede alinea van dit advies als volgt te verduidelijken :

De Nationale Raad is van mening dat een labelingsysteem dat de pathologie van de patiënt kenbaar maakt ten aanzien van personen die niet bij de zorg betrokken zijn onaanvaardbaar is : het betekent een schending van het medisch geheim, een aantasting van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en een stigmatisatie van de patiënt. De bezoekers en de personen die niet deelnemen aan de verzorging mogen geen toegang hebben tot dergelijke informatie.