keyboard_arrow_right
Deontologie

Verlengde minderjarigheid

Mag de arts aan de ouders van een mentaal gehandicapte een medisch getuigschrift afleveren dat noodzakelijk is voor het instellen van een procedure tot het bekomen van de staat van verlengde minderjarigheid ?

Op de Raadszitting van 15 november 1980 werd volgend advies uitgebracht:

De Nationale Raad is de mening toegedaan dat de behandelende arts dergelijk getuigschrift aan de ouders van de gehandicapte mag afleveren op voorwaarde dat het op voorzichtige en discrete wijze is opgesteld en met vermelding van alle eventuele twijfels. Deze mening steunt op:

  1. artikel 487 ter, van het Burgerlijk Wetboek hetwelk voorschrijft dat bij het verzoekschrift een geneeskundig attest moet worden gevoegd van niet meer dan vijftien dagen oud, dat de geestelijke onvolwaardigheid beschrijft;
  2. artikel 62, a, van de Code van geneeskundige Plichtenleer hetwelk binnen de perken van volstrekte noodzaak, de mededeling toelaat van een diagnose of een inlichting van geneeskundige aard aan de wettelijke of feitelijke vertegenwoordiger van een onbekwame of bewusteloze patiënt.