keyboard_arrow_right
Deontologie

Verzamelen van voorschriftgegevens

Een handelsfirma heeft het voornemen "voorschriftgegevens te verzamelen", die bezorgd zouden worden aan de farmaceutische industrie.
De Nationale Raad wordt verzocht deel te nemen aan een "Deontologische Raad" die de deontologische regels zou opstellen die nageleefd dienen te worden bij de aanwending van voorschriftgegevens.

Antwoord van de Nationale Raad :

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 16 maart 1996 kennis genomen van uw adviesaanvraag aangaande het verzamelen van voorschriftgegevens door de handelsfirma X. Hij is van oordeel dat de organisatie en de wettelijke opdracht van de Orde der geneesheren haar niet toelaten zich in te laten met deze materie.