keyboard_arrow_right
Deontologie

Video-opname heelkundige ingrepen

Video‑opname heelkundige ingrepen

"Bij sommige orthopedische ingrepen en in het bijzonder bij de arthroscopische ingreep, worden om documentaire en didactische redenen video‑opnamen van de ingreep verricht. Soms vragen de patiënten een kopie van deze video‑opnamen. (...) Schaden wij het beroepsgeheim indien wij aan de patiënten een kopie van deze videoopnamen zouden meegeven ?"

Deze vraag wordt door de betrokken provinciale raad voor advies aan de Nationale Raad voorgelegd.

Video‑opnamen worden beschouwd als objectieve gegevens van het medisch dossier en sommige leden zijn de mening toegedaan dat zij aan de patiënt mogen of zelfs moeten worden overhandigd. Anderen vrezen dat deze opnamen voor publicitaire doeleinden worden gebruikt.

Advies van de Nationale Raad:

Het beroepsgeheim wordt niet geschonden wanneer de geneesheer een kopie van een video‑opname die om documentaire en didactische redenen werd gemaakt, aan de patiënt meegeeft.