keyboard_arrow_right
Deontologie

Voorschrijfgewoontes van met naam genoemde huisartsen – Onderzoek Test-aankoop

Aan de Nationale Raad wordt een vraag gesteld betreffende een artikel gepubliceerd in het Tijdschrift van februari/maart 2013 van Test-aankoop waarin de voorschrijfgewoontes van met naam genoemde huisartsen worden vergeleken.

Advies van de Nationale Raad :

In zijn vergadering van 20 april 2013 onderzocht de Nationale Raad van de Orde van geneesheren uw e-mail van 31 januari 2013 betreffende een artikel gepubliceerd in het Tijdschrift van februari/maart 2013 van Test-Aankoop waarin de voorschrijfgewoontes van met naam genoemde huisartsen worden onderzocht.

De door Test-Aankoop gebruikte methode doet een beroep op gesimuleerde patiënten. Het betreft dus een weinig loyale methode voor het waarderen van het gedrag van een arts waarvan de praktijk dient gestoeld te zijn op een vertrouwensrelatie met zijn patiënt.

Te dezen resulteert de gebruikte methode in een nominale stigmatisatie van artsen die werden misleid.

De Nationale Raad sluit zich aan bij uw mening omtrent de onaanvaardbaarheid van de toegepaste onderzoeksmethode.