keyboard_arrow_right
Deontologie

Vraag om extra informatie betreffende een overlijdensattest

Naar aanleiding van het advies dat hij verstrekte op 9 mei 2009 richtte de Nationale Raad ook een schrijven aan de resp. Vlaamse en Waalse gemeenschapsminister die de volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft.
Met onderstaande brief maakte de Nationale Raad aan de huidige Waalse minister de briefwisseling over die hij met de vorige minister, Catherine Fonck, omtrent deze problematiek voerde.

Verder wordt m.b.t. dit dossier ter informatie het antwoord gevoegd van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Veerle Heeren, op de brief die de Nationale Raad aan haar richtte n.a.v. het advies van de Nationale Raad van 9 mei 2009.

Brief van de Nationale Raad van de Orde van geneesheren aan mevrouw Fadila LAANAN, minister van Cultuur, Audio-Visuele Media, Gezondheid en Gelijke Kansen
- 10 september 2009 -
_____________________________________________________________________


Geachte minister,

De Nationale Raad zendt u als bijlage de briefwisseling die hij met mevrouw de minister Catherine Fonck voerde aangaande de vraag om bijkomende informatie betreffende een overlijdensattest.

De Nationale Raad wenst te vernemen welk gevolg gegeven werd aan zijn opmerkingen.

Met de meeste hoogachting.

Voor de Nationale Raad,
B. DEJEMEPPE

Plaatsvervangend voorzitter