keyboard_arrow_right
Deontologie

Vraag om extra informatie betreffende het overlijdensattest

Betreffende een overlijdenscertificaat ontving een arts per e-mail een verzoek van het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid (afdeling informatie en ondersteuning) om aanvullende informatie te bezorgen over de onderliggende aandoening waarvoor een chirurgische behandeling was uitgevoerd

Advies van de Nationale Raad :

In zijn vergadering van 9 mei 2009 heeft de Nationale Raad van de Orde van geneesheren kennis genomen van uw e-mail van 23 oktober 2008 betreffende een aanvraag om extra informatie betreffende het overlijdensattest.

De Nationale Raad is overtuigd van het belang van de accurate aangifte van de doodsoorzaak.

Het lijkt hem daarom aanvaardbaar dat een arts-ambtenaar van de bevoegde dienst, met inachtneming van het confidentieel karakter van het certificaat, nadere informatie betreffende de doodsoorzaak kan vragen aan de arts die het certificaat (model IIIC - strook C) invulde.

De Nationale Raad acht het echter niet aanvaardbaar:

o dat zulke vraag gesteld wordt door een ambtenaar die geen arts is ;

o dat zulke vraag, waarin ook medische gegevens over de overledene vermeld staan, zonder leesbescherming wordt gestuurd per e-mail;

o dat zulke vraag gericht wordt aan een andere arts dan deze die het overlijdenscertificaat opstelde.

De Nationale Raad stuurt kopie van dit schrijven aan de bevoegde minister met de vraag maatregelen te treffen om dergelijke gang van zaken in de toekomst te vermijden.