keyboard_arrow_right
Deontologie

Zwangerschap - Moeder- en Zuigelingenboekje

Zwangerschap- Moeder- en Zuigelingenboekje

Een huisartsenvereniging legt aan de provinciale raad een ontwerp-boekje voor ter begeleiding van de aanstaande moeder: "Dit boekje is bestemd om alle gegevens te bevatten over de gezondheidstoestand van..., zowel aangaande het intra-uterine leven, de geboorte als de eerste levensjaren".

Na een uitgebreide beraadslaging, formuleert de Nationale Raad in zijn vergadering van 18 december 1984, volgend antwoord:

De verspreiding van bedoeld boekje kan niet worden verboden maar de inhoud ervan dient evenwel te worden herzien. De gegevens aangaande het privé-leven dienen te worden geschrapt alsmede de vermeldingen die van aard zijn om overconsumptie in de hand te werken.