keyboard_arrow_right
Deontologie

Overdracht van patiëntenbestand

In zijn vergadering van 5 juli 2019 herhaalt de nationale raad de volgende stelregels omtrent de overdracht van het patiëntenbestand.

Bij overdracht van de praktijk vraagt de arts zijn patiënten progressief en in de mate van het mogelijke hem te laten weten aan welke arts hij de gegevens die nuttig zijn voor de continuïteit van de zorg, dient te bezorgen dan wel of de patiënt ze rechtstreeks wenst te ontvangen.

Elke contractuele bepaling tussen artsen die de vrije artsenkeuze door de patiënt beperkt of dit beoogt, is strijdig met de medische deontologie.

Het is deontologisch niet aanvaardbaar dat de arts financiële belangen heeft bij de overdracht van persoonlijke gezondheidsgegevens van de patiënt.