keyboard_arrow_right
Deontologie

Geneesherenassociaties

De werkgroep belast met de herziening van hoofdstuk IV van Titel IV van de Code van geneeskundige Plichtenleer «verenigingen van geneesheren», legt de tekst van het ontwerp-hoofdstuk neer.
Het ontwerp wordt artikelsgewijze onderzocht en door de Raad worden een aantal wijzigingen voorgesteld.
Het hoofdstuk zal in zijn geheel ter stemming worden voorgelegd op de vergadering van de Nationale Raad van 18 juli a.s.

report_problem
Voorbereiding van de wijziging van de Codeartt. 159-165 d.d. 18 juli 1987 (a038006).
info_outline
Publicatiedatum

16/05/1987

Documentcode

a037009