keyboard_arrow_right
Deontologie

Interpretatie van artikel 179 van de Code

Art. 179
§1. Behoudens de door de wet op de medisch farmaceutische cumulatie toegelaten afwijking, is de verkoop van geneesmiddelen door de praktizerende geneesheer verboden.
§ 2. Het verkopen of verhuren aan zijn patiënten van geneeskundige of protheseapparaten mag de geneesheer geen enkele winst opleveren.
§ 3. De geneesheer mag niet terzelfdertijd de genseskunde uitoefenen en fabrikant of verdeler zijn van geneesmiddelen, geneeskundige of protheseapparaten.
Teneinde de zaken te vereenvoudigen en gelet op de moeilijkheid om te bewijzen dat een geneesheer al dan niet voordeel haalde uit de levering van protheseapparatuur, wenst een Provinciale Raad de verkoop of de verhuring van prothesen door een geneesheer op een meer expliciete manier verboden te zien.

Antwoord van de Nationale Raad van 24 september 1980:

De Nationale Raad is de mening toegedaan dat artikel 179, § 2, van de Code van geneeskundige Plichtenleer moet worden toegepast. Teneinde de daadwerkelijke toepassing van dit artikel te waarborgen beslist de Nationale Raad dat de geneesheer bij de levering van prothesen, verplicht de faktuur van de leverancier van deze apparaten, aan zijn patiënt moet overhandigen.