keyboard_arrow_right
Deontologie

Preventieve gezondheidsonderzoeken

Mogen artsen werken voor een vennootschap die preventieve gezondheidsonderzoeken aanbiedt aan bedrijven of particulieren ? De Nationale Raad wordt om advies verzocht over het deontologische aspect van het probleem.

Advies van de Nationale Raad :

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 7 december 1996 het in uw brief van 15 oktober 1996 geformuleerde verzoek onderzocht en volgend advies verleend :

Geen enkel geneesheer mag zijn medewerking verlenen aan een vennootschap waarvan het maatschappelijk doel van commerciële aard is, aangezien dit strijdig is met de geneeskundige plichtenleer.