keyboard_arrow_right
Deontologie

Bewaring van het origineel van een medisch dossier

In het kader van de wet betreffende de rechten van de patiënt dient de arts aan de patiënt die hierom verzoekt een kopie van zijn medisch dossier te bezorgen.
Een provinciale raad legt aan de Nationale Raad de volgende vraag voor : Wanneer een patiënt van behandelende arts verandert, moet de vroegere arts dan het origineel van het door hem opgestelde medisch dossier bewaren, en dit gedurende dertig jaar volgens artikel 46 van de Code van geneeskundige plichtenleer, of mag hij het aan zijn opvolger doorgeven zonder er bij hem een spoor van achter te laten ?

Advies van de Nationale Raad :

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 17 november 2007 de volgende vraag besproken :
“Wanneer de patiënt van behandelend arts verandert, moet de vroegere arts titularis dan het origineel van zijn dossier bewaren en dit gedurende dertig jaar volgens de Code van geneeskundige plichtenleer of mag hij het aan zijn opvolger doorgeven zonder er een spoor van bij te houden ?”

De Nationale Raad is van mening dat de arts die het medisch dossier opstelde het origineel ervan moet bijhouden.

Krachtens de artikelen 13 van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen en 41 van de Code van geneeskundige plichtenleer dient de vorige behandelende arts alle nuttige en nodige gegevens over te maken aan de nieuwe behandelende arts, teneinde de continuïteit van de zorg te verzekeren.

De opvolger dient te zelfden einde de mogelijkheid te hebben alle bijkomende informatie te bekomen die hij nuttig acht.