keyboard_arrow_right
Deontologie

Cumulatie van een huisartspraktijk met een halftijdse medische activiteit in vast dienstverband

Als gevolg van een aantal reacties op zijn advies van 22 maart 1997 verstuurd naar de provinciale raden in verband met de cumulatie van een huisartspraktijk met een halftijdse medische activiteit in vast dienstverband, heeft de Nationale Raad een nieuw advies uitgevaardigd.

De Nationale Raad nam daarbij in overweging dat

  1. de huisartsactiviteit de hoofdactiviteit dient te zijn van een al dan niet erkend huisarts;
  2. een eventuele nevenactiviteit verenigbaar dient te zijn met de hoedanigheid van arts en noch zijn hoofdactiviteit noch de continuïteit van de zorg op enige manier in het gedrang mag brengen;
  3. nevenactiviteiten die aanleiding kunnen geven tot ondeontologische praktijken niet kunnen worden toegestaan.

Bijgevolg dient iedere nevenactiviteit, dus ook een halftijdse activiteit in vast dienstverband, door de arts ter beoordeling te worden voorgelegd aan zijn provinciale raad.