keyboard_arrow_right
Deontologie

Ziekenhuisfusies - Spreiding van de activiteit

Ziekenhuisfusies – Spreiding van de activiteit

Naar aanleiding van de fusie van twee ziekenhuizen, gelegen in twee verschillende provincies, dienen een aantal artsen een raadpleging te organiseren in het ziekenhuis waarmee werd gefusioneerd. De betrokken artsen menen dat deze activiteit integraal deel uitmaakt van de intra-muros activiteit van het door fusie uitgebreide ziekenhuis. Volgens de bevoegde provinciale raden daarentegen gaat het hier om een probleem van multipele kabinetten.

Advies van de Nationale Raad :

Wanneer een uitoefeningsplaats door zijn ligging de continuïteit van de verzorging in de weg zou kunnen staan moet alles in het werk gesteld worden om deze continuïteit te verzekeren.

In het kader van fusies, groeperingen of associaties zijn de spreiding van de activiteit over verschillende ziekenhuizen en de opening van raadplegingen binnen nieuw gevormde extra-muros poliklinieken evenveel nieuwe activiteiten die een arts verplicht is mee te delen aan zijn provinciale raad overeenkomstig de bepalingen van artikel 22 van de Code van geneeskundige plichtenleer.

Het is de taak van deze raad te oordelen of de omstandigheden aanwezig zijn om de deontologische regels te kunnen eerbiedigen.