keyboard_arrow_right
Deontologie

Gezondheidswet - 27 april 2005

Gezondheidswet – 27 april 2005

De jongste jaren werd de Nationale Raad meermaals geïnterpelleerd door de evolutie van de kostprijs van de gezondheidszorg en de maatregelen die de overheid heeft genomen om hieraan het hoofd te bieden.

Deze maatregelen worden voorlopig bepaald door de wet van 27 april 2005 (Belgisch Staatsblad van 20 mei 2005) betreffende de beheersing van de begroting van de gezondheidszorg en houdende diverse bepalingen inzake gezondheid.

Zonder buiten de bevoegdheden te treden die hem door de wet werden toegekend, wenst de Nationale raad te herhalen hoezeer hij gehecht is aan de vrije diagnose en de therapeutische vrijheid van de artsen, als aan de vrije toegankelijkheid van de zorgen voor de patiënten. De Nationale Raad verwacht dan ook van de artsen, maar ook van de patiënten en de structuren die instaan voor de organisatie van de gezondheidszorg, dat zij rationeel gebruik zouden maken van de ter beschikking gestelde middelen, die België toegelaten hebben een kwalitatief hoogstaande gezondheidszorg te ontwikkelen, die vele landen ons benijden.

De Nationale Raad is zich ten volle bewust van de noodzaak voor de overheid om te rationaliseren inzake gezondheidskosten. Hij dringt erop aan dat deze maatregelen in overleg met de diverse actoren uit de gezondheidszorg zouden worden genomen, teneinde de impact van de voorgestelde maatregelen op de kwaliteit van de zorg te evalueren en te voorkomen dat deze maatregelen nadelige gevolgen zouden hebben voor kwetsbare patiënten en patiënten met chronische aandoeningen.

De Nationale Raad bevestigt nogmaals dat de arts zich hoofdzakelijk dient te laten leiden door het rechtmatige belang van zijn patiënt.