keyboard_arrow_right
Deontologie

Disciplinair dossier

Een provinciale raad protesteert bij de Procureur-generaal van een Hof van beroep tegen de inbeslagneming door een onderzoeksrechter van een disciplinair dossier in de zetel van de Raad en vraagt het standpunt van de Nationale Raad dienaangaande.

Advies van de Nationale Raad :

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 19 november 1994 kennis genomen van uw schrijven van 26 oktober 1994 aan de Eerste Voorzitter van en de Procureur-generaal bij het Hof van beroep te X i.v.m. een gerechtelijk onderzoek wegens lasterlijke aangifte door klacht wegens vermeende nalatigheid bij de zorgverstrekking.

De Nationale Raad is de mening toegedaan dat juridisch gezien de onderzoeksrechter het recht heeft het stuk in beslag te nemen daar dit stuk het voorwerp uitmaakt van het strafbaar feit omschreven in artikel 445 van het Strafwetboek.

Daartegenover is hij van mening dat uw handelwijze t.o.v. de onderzoeksrechter correct is, meer bepaald wat uw protest en voorbehoud en de wijze van overhandiging van het kwestieuze stuk aan de onderzoeksrechter betreft.