keyboard_arrow_right
Deontologie

Tuchtstraffen

Een Provinciale Raad vestigt de aandacht van de Nationale Raad op het feit dat tuchtstraffen houdende een schorsing, verschillende gevolgen hebben naargelang deze worden uitgesproken ten laste van een ziekenhuisgeneesheer die deel uitmaakt van een groep, een geneesheer ambtenaar of een geneesheer die uitsluitend een privé praktijk heeft.

Antwoord van de Nationale Raad van 31 oktober 1980:

De Nationale Raad is van oordeel dat dit een reëel probleem is dat ter studie aan de commissie moet worden voorgelegd. In afwachting van de resultaten van dat onderzoek, mag volgens de Nationale Raad voorlopig geen rekening worden gehouden met de dispariteit van de gevolgen van de tuchtstraffen.

De Nationale Raad vestigt tenslotte de aandacht van de Provinciale Raad op artikel 165 van de Code van geneeskundige Plichtenleer dat een beschikking aangaande dit probleem bevat.