keyboard_arrow_right
Deontologie

Verzekeringsgeneesheren

Een arts wordt door een verzekeringsmaatschappij verzocht om medische documenten aan de verzekeringsgeneesheer over te maken ter zetel van de maatschappij. De verzekeringsmaatschappij weigert evenwel de naam van de verzekeringsgeneesheer bekend te maken.

Uit de besprekingen die het Bureau van de Nationale Raad met enkele verzekeringsgeneesheren en een advocaat van de Beroepsvereniging der Verzekeringsondernemingen heeft gehad, is inderdaad gebleken dat verschillende maatschappijen weigeren de naam van hun verzekeringsgeneesheren mede te delen. Voorts is duidelijk geworden dat bedoelde artsen geen statuut hebben en verplicht zijn de volledige medische dossiers van de verzekerden ter beschikking te stellen van hun opdrachtgever.

De Nationale Raad beslist de studie van deze materie voort te zetten.