keyboard_arrow_right
Deontologie

Aannemingsovereenkomst Centrale Medische Dienst van het ministerie van Justitie en zorgverleners van de strafinrichtingen

Een provinciale raad doet de Nationale Raad een adviesaanvraag geworden over de nieuwe versie van de aannemingsovereenkomst tussen de Centrale Medische Dienst van het ministerie van Justitie en de zorgverleners van de strafinrichtingen en over de brochure "Rechten en plichten van zorgverleners binnen het kader van de uitvoering van straffen en vrijheidsberovende maatregelen".

Advies van de Nationale Raad:

De Nationale Raad ziet geen deontologisch bezwaar tegen de goedkeuring van deze overeenkomst. Wel vraagt hij aan iedere betrokken arts zijn praktijk te organiseren met eerbiediging van de regels van de Code van geneeskundige Plichtenleer, zoals mogelijk gemaakt wordt door de bepalingen van de voornoemde overeenkomst, in het bijzonder betreffende de vertrouwelijkheid van de gegevens en de archivering van de dossiers.