keyboard_arrow_right
Deontologie

Oprichting van een nationaal meldpunt van agressie tegen artsen

De nationale raad heeft een nationaal meldpunt van agressie tegen artsen opgericht.

Advies van de nationale raad:

De nationale raad heeft in zijn vergadering van 21 mei 2016 een nationaal meldpunt van agressie tegen artsen opgericht.

Het aantal gevallen van agressie van patiënten tegen artsen, of het nu fysiek, psychologisch of verbaal geweld betreft, neemt zorgwekkende proporties aan. De nationale raad krijgt regelmatig meldingen van individuele artsen en ontvangt noodsignalen van meerdere huisartsenkringen.

Overleg met de werkvloer en met de overheid maakt duidelijk dat er hoogstens fragmentarische gegevens bestaan omtrent het probleem van agressie, die onvoldoende zijn om een adequaat strategisch plan uit te werken.

Om hieraan te verhelpen richt de nationale raad een nationaal meldpunt op. Aan artsen wordt gevraagd elke vorm van agressie te melden door middel van een hiervoor ontworpen document.

De (anoniem verwerkte) analyse van de karakteristieken omtrent de aard van de agressie, de persoon van de arts, de persoon van de agressor, de plaats en het tijdstip van het voorval zal in samenwerking met bevoegde overheidsorganen gebruikt worden om een terdege veiligheidsplan op te stellen.