keyboard_arrow_right
Deontologie

Hongerstaking

De Nationale Raad wordt door een provinciale raad om advies verzocht m.b.t. de ethische problemen waarmee de arts wordt geconfronteerd in geval van hongerstaking door een patiënt.

Advies van de Nationale Raad:

De autonomie van de patiënt primeert. Zolang de patiënt het bewustzijn niet heeft verloren, wordt de geneesheer geacht zijn wil te eerbiedigen.

Uit een psychiatrisch onderzoek zal blijken in hoeverre de patiënt autonoom is. Wanneer de patiënt niet meer tot enige wilsuiting in staat is, staat het aan de geneesheer om hem die zorgen toe te dienen die zijn toestand vereist.