keyboard_arrow_right
Deontologie

Facturering van de geneeskundige verstrekkingen in de verzorgingsinstellingen - Verantwoordelijkheid

De geneesheren van de medische raad van een ziekenhuiscentrum verzoeken een Provinciale Raad om advies in verband met de verantwoordelijkheid van de geneesheren-zorgenverstrekkers en van de geneesheren die gemachtigd zijn om de eenheidsfactuur te ondertekenen van de geneeskundige verstrekkingen die uitgevoerd worden in de verzorgingsinstellingen.
De betrokken Provinciale Raad legt dit probleem voor aan de Nationale Raad en doet hem een ontwerp-advies geworden.

Na een gedachtenwisseling brengt de Raad het volgende advies uit:

De Nationale Raad is net als U van oordeel dat het gebruik van de eenheidsfactuur de administratie vergemakkelijkt waardoor de verschuldigde sommen sneller teruggevorderd kunnen worden.

Ter voorkoming van mogelijke vergissingen en vervalsingen vanwege de administratieve bemiddelaars die gelast zijn de eenheidsfactuur op te stellen, dient iedere geneesheer- zorgenverstrekker echter een intern document in te vullen dat hij zelf ondertekent en waarin hij aangeeft welke handelingen hij persoonlijk verricht heeft. Zowel de geneesheer- zorgenverstrekker als de gemachtigde geneesheer moeten steeds toegang hebben tot dit document.

De geneesheer die gemachtigd is om de laatste handtekening te plaatsen neemt alle verantwoordelijkheid op zich. Hij moet door middel van vragenlijsten controleren of de administratie haar opdracht getrouw uitvoert.