keyboard_arrow_right
Deontologie

Bankkaarten

De Nationale Raad wordt om advies verzocht betreffende het gebruik van bankkaarten om artsen te betalen.

Advies van de Nationale Raad:

De Nationale Raad heeft fundamenteel geen bezwaar tegen het gebruik van bankkaarten en kredietkaarten om de artsen te betalen voor zover deze laatsten daarover geen publiciteit maken en hun naam niet vermeld wordt op de lijst van de personen of instellingen die dit betalingssysteem aan hun kliënteel bieden.