keyboard_arrow_right
Deontologie

Bekendmaking van de bruto-en netto-erelonen van geneesheren door een Medische Raad

Bekendmaking van de bruto- en netto- erelonen van geneesheren door een Medische Raad

Een Provinciale Raad vraagt aan de Nationale Raad of een Medische Raad van een verzorgingsinstelling ter gelegenheid van een plenaire vergadering de bruto-en netto-erelonen van de aldaar werkzame artsen bekend mag maken dan of hij zich dient te beperken tot de eventuele mededeling van de proportionele afhoudingen van het ereloon. Hij meent dat deze persoonsgebonden cijfers een persoonlijke aangelegenheid zijn en dat zij niet bekend gemaakt mogen worden op een plenaire vergadering.

Advies van de Nationale Raad:

De Nationale Raad is het met uw Raad eens dat het mededelen van persoonsgebonden cijfers in verband met de honorering een persoonlijke aangelegenheid is en derhalve niet in openbare vergadering mag bekend gemaakt worden.