keyboard_arrow_right
Deontologie

Contract - Honorariumverdeling - Niet-mededinging

Contract - Honorariumverdeling - Niet mededinging

Bestaan er bezwaren tegen het inlassen van een clausule in het contract waarbij verdeling wordt voorzien van de netto honoraria na aftrek van de kosten en een clausule van niet mededinging waarbij aan een arts verbod wordt opgelegd patiënten te aanvaarden van de stad die hij heeft verlaten?

Antwoord van de Nationale Raad in zijn vergadering van 8 mei 1982:

Met referte aan Uw schrijven van 18 maart 1982 hebben wij de eer U mede te delen dat de Nationale Raad het dossier in verband met het contract houdende honorariumverdeling, aan de Provinciale Raad van ... heeft overgemaakt met verzoek het probleem dat gesteld wordt door artikelen 12 en 14 van het contract opnieuw te onderzoeken.