keyboard_arrow_right
Deontologie

Eenpersoons-BVBA - Eigendom honoraria

Eenpersoons BVBA - Eigendom honoraria

Door een geneesheer worden de statuten, de overeenkomst en het huishoudelijk reglement van een eenpersoons-bvba voor advies aan de provinciale raad voorgelegd. Krachtens het huishoudelijk reglement zijn de honoraria eigendom van de vennootschap.

De provinciale raad in kwestie is de mening toegedaan dat de uitoefening van de geneeskunde niet het voorwerp mag zijn van de vennootschap en de honoraria eigendom moeten blijven van de geneesheer.

De Nationale Raad bevestigt het advies van de provinciale raad:

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 14 januari 1989 kennis genomen van uw adviesaanvraag m.b.t. het huishoudelijk reglement van een eenpersoons-bvba.

De Nationale Raad is het met de zienswijze van uw provinciale raad eens dat de honoraria de eigendom zijn van de arts en formuleert derhalve geen bezwaren tegen het door U voorgelegde ontwerp-antwoord. (cf. Adviezen Provinciale Raden, p. 26)