keyboard_arrow_right
Deontologie

Eenpersoons-BVBA - Eigendom honoraria

Eenpersoons‑BVBA ‑ Eigendom honoraria

De Provinciale raad van Brabant met het Frans als voertaal legt aan de Nationale Raad een ontwerp‑antwoord voor m.b.t. de eigendom van medische honoraria in het kader van een eenpersoons‑bvba. Het ontwerp wordt op de vergadering van 14 januari 1989 door de Nationale Raad nader onderzocht en goedgekeurd.

Advies van de Provinciale raad van Brabant met het Frans als voertaal:

(...) Het behoort niet tot de bevoegdheid of de bedoeling van de Raad van de Orde om over de fiscale aspecten van de vennootschap een polemiek uit te lokken.
Bij wet wordt voorzien dat de honoraria de persoonlijke eigendom zijn van de geneesheer. Het is bijgevolg de taak van de Raad van de Orde om toe te zien dat deze regel wordt nageleefd in de statuten en overeenkomsten van de op zijn lijst ingeschreven geneesheren.

Wij dringen er bijgevolg op aan dat in artikel 5 wordt vermeld dat de honoraria de eigendom blijven van de arts.(...)