keyboard_arrow_right
Deontologie

Gratis spreekuur - Dag van het Melanoom

De werkgroep "Dag van het Melanoom" wenst van de Nationale Raad toelating te bekomen om ter gelegenheid van de Dag van het Melanoom (26 april 1999) gratis spreekuur te houden gedurende ongeveer vier uur.
Tijdens dit spreekuur zou er alleen opsporing gedaan worden en raad gegeven worden. Er zou geen enkel voorschrift opgemaakt worden en geen enkele technische handeling gesteld worden.

Antwoord van de Nationale Raad:

De Nationale Raad besprak in zijn vergadering van 14 november 1998 uw aanvraag om gedurende enkele uren gratis consult te houden op de dag van het melanoom die u op 26 april 1999 organiseert.

Elke arts is vrij gratis spreekuur te houden in zijn kabinet voor zover dit gratis karakter geen vorm van reclame is of zelfs een verhulde manier om een patiënteel naar zich te trekken ten nadele van andere practici.

Hoewel de Nationale Raad van de Orde van geneesheren openstaat voor elk initiatief inzake medische preventie, is hij van mening dat preventieve onderzoeken en/of opsporing op grote schaal slechts mogen gebeuren op gezamenlijk initiatief van wetenschappelijke verenigingen van huisartsen enerzijds en van specialisten anderzijds. Hij stelt u dan ook voor, indien dit nog niet gebeurde, contact op te nemen met deze verenigingen en met hen de modaliteiten op te stellen van de opsporings- en preventiecampagne die u aan het hart ligt.