keyboard_arrow_right
Deontologie

Middelenvennootschap - Getuigschriften voor verstrekte hulp

Middelenvennootschap ‑ Getuigschriften voor verstrekte hulp

Het Hoofdbestuur der directe belastingen vraagt de Nationale Raad om uitleg aangaande artikel 160, § 3, van de Code van geneeskundige Plichtenleer waarin wordt bepaald dat "de medische honoraria volledig buiten de middelenvennootschap blijven die totaal los staat van de beroepsuitoefening zelf". Het Hoofdbestuur ontvangt namelijk bestellingen van getuigschriften voor verstrekte hulp vanwege zogenaamde "middelenvennootschappen" opgericht door geneesheren en is van oordeel dat deze getuigschriften niet op naam van de vennootschap mogen worden uitgereikt.

Tijdens de discussie wordt eraan herinnerd dat de honoraria geen eigendom zijn van de middelenvennootschap.

Antwoord van de Nationale Raad:

De wijze van inning van de honoraria maakt voor de Nationale Raad geen essentieel verschil uit tussen middelen‑ en professionele vennootschap.