keyboard_arrow_right
Deontologie

NWK - Honoraria

Wat denkt de Nationale Raad over het verschil in honorering door het NWK van kinderartsen en omnipractici In het kader van de raadplegingen voor het Jonge Kind en van gynaecologen en omnipratici in het kader van de prenatale raadplegingen ?

In zijn antwoord van 8 oktober 1983, zegt de Nationale Raad:

  1. Het verschil in honorering van geneesheren met een verschillende kwalificatie kan niet als een deontologisch probleem worden beschouwd.
  2. De beslissing van het Nationaal Werk voor Kinderwelzijn betreffende de prenatale raadplegingen is een autonome beslissing van het bestuur waarbij de Nationale Raad van de Orde der geneesheren geen recht van inspraak noch bevoegdheid heeft.