keyboard_arrow_right
Deontologie

Pacemaker - Crematie

Een provinciale raad ondervraagd door een arts, vraagt aan de Nationale Raad advies uit te brengen over de houding van de arts die verzocht wordt een pacemaker te verwijderen vóór crematie.

Advies van de Nationale Raad :

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 24 mei 1997 uw vraag betreffende het verwijderen van pacemakers in geval van crematie onderzocht.

De Raad is de mening toegedaan dat de arts aan wie gevraagd wordt een pacemaker te verwijderen bij een overledene, deze ingreep kan aanvaarden en zijn ereloonnota aan de opdrachtgever kan overmaken.