keyboard_arrow_right
Deontologie

Ziekenhuisverpleging - Eenheidsfaktuur

Ziekenhuisverpleging Eenheidsfaktuur

Mag een ziekenhuisgeneesheer een algemene verplegingsfaktuur ondertekenen waarin alle geneeskundige verstrekkingen van de verschillende artsen worden gegroepeerd ?

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 14 mei 1983 volgend advies uitgebracht.

De Nationale Raad heeft kennis genomen van Uw brief van 1 april 1983 betreffende de overschakeling naar een eenheidsfaktuur voor de aanrekening van de verplegingskosten van het ziekenhuis.

De Raad is de mening toegedaan dat het ontwerp, behalve één enkel deontologisch facet, meer de verdediging van de beroepsbelangen aangaat.

Als enig deontologisch probleem rijst het feit dat één geneesheer van de instelling in naam van alle overige geneesheren een recapitulatie van alle prestaties verricht in de instelling, ondertekent. Het behoort dat deze geneesheer zijn verantwoordelijkheid opneemt: hij dient er zich van te vergewissen dat de hem voorgelegde gegevens correct zijn alvorens deze te ondertekenen.