keyboard_arrow_right
Deontologie

Honorariumpool

Mag in een ziekenhuis aan geneesheren met verschillende specialismen een honorariumpool worden opgedrongen ?

Op grond van een rapport neergelegd door de Commissie Contracten antwoordt de Nationale raad op 15 maart 1980 als volgt:

De Nationale raad wenst heel speciaal de aandacht van de Provinciale raad te vestigen op de beschikkingen van artikel 84 van de Code: «Wanneer na onderling overleg, een honorariumpool door een medische groep wordt ingesteld, mag deze laatste, onverminderd de beschikkingen van artikel 80, slechts bestaan uit aktieve leden geneesheren die allen aan de verzorging van de patiënten deelnemen». De Nationale raad is van oordeel dat het medisch corps van de instelling vrij zijn instemming moet verlenen overeenkomstig de regels voorzien bij het huishoudelijk reglement of vastgesteld op de algemene vergadering.