keyboard_arrow_right
Deontologie

Honorariumpool

Volgend voorstel werd door een Provinciale Raad aan de Nationale Raad voorgelegd aangaande de basisprincipes betreffende overeenkomsten tussen geneesheren:

  1. Principieel is een honoraria pool slechts toelaatbaar in een groep van geneesheren die dezelfde discipline beoefenen.
  2. Een honoraria pool is toelaatbaar in een pluri disciplinair team, waarvan alle leden op een gezamenlijke praktijkplaats actief deelnemen aan de verzorging van de patiënten van het team.
  3. Uitzonderlijk kan een honoraria pool nog toelaatbaar zijn in een pluri disciplinaire groep wanneer, volgens het advies van de betrokken Provinciale Raad, die tevens oordeelt over de verdeelsleutel, zekere omstandigheden hem wettigen, zoals bijvoorbeeld ter correctie van een onevenwichtige spreiding van honoraria of uit solidariteit in functie van speciale medische noden van de groep.

Op zijn vergadering van 14 maart 1981, besloot de Nationale Raad dat de Code van geneeskundige Plichtenleer op dat gebied voldoende elementen inhoudt. Het leek de Raad dan ook niet opportuun daar in de huidige context iets aan toe te voegen.