keyboard_arrow_right
Deontologie

Europees paspoort

De secretaris-generaal van de Beroepsvereniging der Belgische Dermato-Venereologen verbaast er zich over dat in het nieuw Europees paspoort het beroep niet langer wordt vermeld. Hij betreurt dit ten zeerste aangezien het in de medische professie soms onmisbaar is zijn hoedanigheid van arts te kunnen bewijzen bij reizen in het buitenland. Hij acht het wenselijk dit punt op de eerstvolgende vergadering van de Internationale Conferentie van de Orden te laten agenderen.

De Voorzitter antwoordt dat bedoeld punt reeds geagendeerd is voor de eerstvolgende vergadering van de Internationale Conferentie van de Orden van 12 oktober a.s.