keyboard_arrow_right
Deontologie

Identiteitskaart - Beroep

Identiteitskaart ‑ Beroep

Eerder al, werd de aandacht van de Nationale Raad gevestigd op het feit dat op het nieuwe Europese paspoort niet langer het beroep wordt vermeld alhoewel het, bij reizen of een verblijf in het buitenland, voor een arts soms onmiskenbaar is, om zijn hoedanigheid van arts te kunnen bewijzen. Nu wordt dezelfde bemerking gemaakt m.b.t. de nieuwe Belgische identiteitskaart waarop evenmin het beroep staat vermeld. Hoe moet de arts nu bij een gebeurlijke politie‑ of rijkswachtcontrole het bezit van b.v. morfine‑ampullen verklaren?

De Voorzitter van de Nationale Raad informeert de leden over het standpunt dat door de Internationale Conferentie van de Orden op de laatste vergadering te Parijs werd ingenomen: van Engelse zijde is men formeel gekant tegen het invoeren van een beroepskaart voor de medici. Dit belet natuurlijk niet het invoeren ervan in België. Verschillende leden van de Raad vrezen dat het invoeren van een dergelijke beroepskaart tot misbruiken zal leiden.

Advies van de Nationale Raad:

De Nationale Raad is de mening toegedaan dat het invoeren van een beroepskaart niet nodig is.