keyboard_arrow_right
Deontologie

Medische beroepskaart

Een provinciale raad wordt door een arts gevraagd hoe hij in de toetomst het bewijs moet leveren van zijn hoedanigheid van arts, nu op de nieuwe identiteitskaarten niet langer het beroep wordt vermeld.

In Frankrijk wordt door de Orde van geneesheren reeds geruime tijd aan de artsen een jaarlijkse beroepskaart afgeleverd. Gelet op het recht van alle EEG‑artsen op de vrije dienstverlening binnen het kader van de 12 EEG-Lid‑Staten, pleit de Internationale Conferentie van de Orden te Parijs, voor het invoeren van een Europese beroepskaart.

De Voorzitter stelt voor deze kwestie te laten agenderen op de eerstvolgende vergadering van de Internationale Conferentie van de Orden en Gelijkgestelde Organismen te Parijs.