keyboard_arrow_right
Deontologie

Incompatibiliteit tussen de leidinggevende functies in de Raad van de Orde en andere functies

Incompatibiliteit tussen de leidinggevende functies in de Raad van de Orde en andere functies

Circulaire van de Nationale raad aan de heren Voorzitters van de Provinciale raden.

3 februari 1982

Wij hebben de eer U te laten weten dat op 10 oktober 1981 de Nationale Raad volgende beslissing heeft genomen:

«Na langdurige beraadslaging over de kwestie van de onverenigbaarheden tussen verschillende functies waargenomen door leden van de tuchtraden van de Orde, meent de Nationale Raad dat deze gevallen kunnen worden opgelost door persoonlijke afstand of wraking van de leden».

Circulaire van de Nederlandstalige afdeling van de Nationale raad aan de heren Voorzitters van de Nederlandstalige Provinciale Raden.

3 februari 1982

Op verzoek van de meerderheid van de leden van de Nederlandstalige afdeling van de Nationale Raad, hebben wij de eer U te laten weten dat de Nederlandstalige afdeling, samengeroepen op aanvraag van drie leden geneesheren bij toepassing van artikel 15, lid 3 van het koninklijk besluit van 6 februari 1970, op 23 december 1981, de volgende beslissing heeft genomen:
«De Nederlandstalige afdeling van de Nationale Raad van de Orde der geneesheren beslist dat enkel onverenigbaarheden dienen te worden weerhouden voor de Bureauleden, zowel effectieve als plaatsvervangers, van de Provinciale Raden en de Ondervoorzitter van de Nationale Raad met gelijkaardige functies in beroepsverenigingen van geneesheren en met alle functies buiten de Orde die de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de Orde kunnen in opspraak brengen. Het behoort aan de Provinciale Raden in elk concreet geval te oordelen of hogervermelde beslissing wordt nageleefd. Tegen de uitspraak van de Provinciale Raad bestaat mogelijkheid van beroep».