keyboard_arrow_right
Deontologie

Plaatsvervangend lid van de provinciale raad

PIaatsvervangend lid van de provinciale raad

Mag een plaatsvervangend lid van een provinciale raad die de plaatsvervanging waarneemt van een overleden effectief raadslid, dat verkozen werd in maart 1985 voor het mandaat 1985-1991, zich kandidaat stellen voor een mandaat in het Bureau bij de vernieuwing van de Raad ?

Antwoord van de Nationale Raad:

De Nationale Raad is de mening toegedaan dat, overeenkomstig artikel 1, laatste lid, van het koninklijk besluit van 3 december 1979, het opengevallen mandaat van Dr X tot op het einde van de ambtsperiode (mei 1991) wordt vervuld door het plaatsvervangend lid, verkozen in 1985.

Deze plaatsvervanger kan zich derhalve kandidaat stellen voor een mandaat in het Bureau.