keyboard_arrow_right
Deontologie

Beheer van een kabinet door een collega die er de geneeskunde niet uitoefent

Een provinciale raad vraagt de Nationale Raad of art. 24 van de Code van geneeskundige Plichtenleer, dat het beheer van een kabinet door een collega verbiedt, zó mag geïnterpreteerd worden dat het ook het loutere beheer van een kabinet inhoudt, zonder er de geneeskunde uit te oefenen.
Is art. 24 toepasselijk op het geval van een radioloog die voltijds in een ziekenhuis werkt én in een bvba een privé-radiologiekabinet beheert waarin hij zelf niet werkt, in tegenstelling tot de andere vennoten van de bvba?

Antwoord van de Nationale Raad:

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 16 mei 1998, uw adviesaanvraag van 12 maart 1998 onderzocht aangaande het beheer van een kabinet door een collega die er de geneeskunde niet uitoefent. Hij bracht het volgende advies uit :

"De arts, lid van een bvba, die beheermiddelen aanbrengt in een privé-kabinet voor radiologiegrafie waarin hij niet uitoefent, valt onder het verbod van artikel 24 van de Code van geneeskundige plichtenleer".