keyboard_arrow_right
Deontologie

Beheer van geneeskundige kabinetten

Een provinciale raad heeft zich gebogen over het probleem van de artsen die aangeworven worden door artsenvennootschappen om, tegen een forfaitaire vergoeding, te werken in de kabinetten van de vennootschap.
Hij vraagt zich af of deze handelwijze in overeenstemming is met artikel 24 van de Code van geneeskundige Plichtenleer en stelt voor dit artikel te wijzigen.

Advies van de Nationale Raad :

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 18 november 1995 het voorwerp van uw voormelde brief besproken.

Hij stelt vast dat het artikel 24 van de Code in zijn huidige opstelling toepasselijk is op geneesheren die werken in samenwerkingsverband, ongeacht de vorm en de structuur hiervan.

Artikel 24 van de Code van geneeskundige Plichtenleer :

Het is de geneesheer verboden een geneeskundig kabinet door een collega te laten beheren of zelf het beheer van een geneeskundig kabinet voor een collega op zich te nemen.